Blogg

Tillåt månggifte och fler än två vårdnadshavare

 

Pride handlar om kärlek. Alla människors rätt att älska vem eller vilka en vill. Vi har kommit långt, men har fortfarande en lång väg kvar till den tolerans och öppenhet vi under den här, och alla andra veckor, kämpar för.

De flesta människor kan acceptera att människor får älska en person av sitt eget kön. Men när det kommer till antal personer höjer många på ögonbrynen. Vi låter moral och känsla gå före det budskap som vi visar upp under Stockholm Pride; alla människor ska få leva sitt liv på det sätt som en vill.

Vi är på en farlig väg när vi låter viljan om hur vi vill leva våra egna liv omvandlas till lagar för andras. Därför vill CUF att lagstiftningen förändras och bland annat polygami, även kallat månggifte, legaliseras och att barn ska kunna ha flera vårdnadshavare.

Vi kan välja att leva i en relation med en person av motsatt kön, samma kön, ickebinära, ingen alls eller med flera personer. Det är ett val som varje enskild individ ska få göra. Du kanske inte skulle vilja leva så, men det ger dig ingen som helst rätt att förbjuda andra från att göra det.

I Sverige är det inte förbjudet att leva i en relation med flera personer, men på grund av rådande lagstiftning kan inte personerna gifta sig eller innefattas av de rättigheter som äktenskapsbalken och sambolagstiftningen medför. Detta innebär bland annat att inte alla personer i ett förhållande får samma sociala och ekonomiska rättigheter vid skilsmässa. Därför bör denna lagstiftning göras antalsneutral.

Idag är det dessutom endast tillåtet att ha två vårdnadshavare per barn. Även detta blir problematiskt då föräldrarna inte får samma rättigheter, även om de delar på ansvaret i lika hög utsträckning som om det endast vore två föräldrar. Svensk lagstiftning måste anpassas efter hur människor väljer att leva sina liv, inte tvärt om.

Argumenten mot polygami är att det är onaturligt, konstigt och annorlunda. Samma argument som användes mot att homosexualitet skulle legaliseras 1944, att homosexualitet inte längre skulle klassas som en sjukdom 1979 och att homosexuella skulle få rätten att gifta sig 2009.

Allt för många människor förutsätter att en relation är skadlig bara för att flera personer ingår i den. Vissa tror att en person automatiskt är dominerande än övriga och andra ser det som onaturligt. Men så ser inte verkligheten ut. Tvångsäktenskap är fortfarande förbjudet och det kommer det fortsatt att vara. Problematiska relationer bekämpas inte genom att förbjuda människor från att gifta sig

Vi kommer behöva fortsätta ropa att all kärlek är bra kärlek tills vi har en lagstiftning som inte diskriminerar människor på grund av hur de på ett fridfullt sätt väljer att leva sina liv. HBTQ+ rörelsen har flera utmaningar framför sig, och detta är en av de.

När Stockholm samlas för att gå årets viktigaste promenad gör vi det för allas lika värde. CUF anser att staten inte bör lägga sig i hur många som ingår i ett äktenskap, utan det bör vara upp till varje enskild individ. Vi har en lång väg kvar till likabehandling, och nu är det dags att tillåta polygama äktenskap.

Mest lästa inläggen

leogerden.blogg.se

Tillåt månggifte och fler än två vårdnadshavare

Pride handlar om kärlek. Alla människors rätt att älska vem eller vilka en ...

leogerden.blogg.se

Sverige skulle gynnas av fri invandring

Regeringsstyrkor bombarderar människors hem. Barn svälter. Homosexuella beg...

leogerden.blogg.se

Partiledardebatten är ett bevis på varför ungdomar har för lite inflytande

Under gårdagens debatt debatterade tyvärr inte skolan speciellt mycket unde...

leogerden.blogg.se

Låt inte högerextremisternas hat sätta agendan efter terrordådet

Ett terrordåd har drabbat Stockholm. Fyra personer döda, ännu fler är skada...

Blogg

Sverige skulle gynnas av fri invandring

 

Regeringsstyrkor bombarderar människors hem. Barn svälter. Homosexuella begravs levande. IS skördar människoliv. Städer översvämmas. Stater förtrycker sin egen befolkning. Människor flyr, och de är 60 miljoner.

Samtidigt som vi vet att detta sker, vill regeringen och en majoritet i riksdagen stänga Sveriges gränser. Under en period med många skyddsbehövande väljer vi att överge dem. Överge tiotals miljoner barn. Vi vänder ryggen till när HBTQ-flyktingar utvisas och riskerar förföljelse. Ensamkommande barn sitter på svenska asylboenden, bara för att vänta på deras 18-årsdag för att utvisas Afghanistan, ett land UD avråder svenskar att åka till. Men tydligen är det okej om barn lever där. Det är ju inte vårt ansvar

Det enda rimliga att göra i den här situationen är att öppna gränserna. Det är märkligt att vi beviljar en människa som flyr från krig uppehållstillstånd, men inte någon som flyr på grund av fattigdom och svält. Därför måsta Sverige tillåta fri invandring

Framförallt bör gränskontrollerna avskaffas och den tillfälliga asyllagen skrotas. Därefter står vi inför en rad utmaningar. Framförallt måste mottagningssystemet förändrads från grunden. Migrationsverket är alldeles för ineffektivt och dyrt. Ansvaret för mottagandet måste fördelas på ett bättre sätt och arbetsmarknaden bli bättre.

Jag vill inte införa fri invandring över en natt. Det leder självklart leda till en ökad migration till Sverige, vilket dagens system inte klarar av på ett optimalt sätt. Först måste vi ändra systemen och gradvis öppna gränserna med målet att inför en helt fri invandring.

Nu är det många som undrar ”Men alla våra fattigpensionärer då? Ska de svälta medan vi släpper in en massa flyktingar?”. Självklart inte. Att låta fler människor komma till Sverige är inte bara en humanitär vinst, utan också en långsiktig investering för landet. När dessa  människor har har kommit in i arbete genererar de skatteintäkter till staten. Skatteintäkter som gör att vi kan satsa på pensionärer och hela välfärden.

Invandring är dessutom en förutsättning för en fungerande välfärd. Nästan en tredjedel av alla läkare och en fjärdedel av alla tandläkare har utländsk bakgrund. Vi behöver invandring för att vi ska kunna ta hand om våra äldre.

Det här behöver inte innebära att vi ändrar på några svenska traditioner eller värderingar. Men vi kan inte heller tvinga andra att dela dem. Mångkultur och öppenhet leder till utveckling. Det är i mötet mellan olika människor som fördomar utmanas.

 Ingen människa väljer var en föds, men alla ska ha möjligheten att välja var en vill leva. I ett liberalt samhälle måste vi ha helt fri invandring som målsättning. Det är något alla länder borde sträva efter, men Sverige måste också våga gå före.

Och nej, ALLA kommer inte komma hit. Däremot kommer betydligt fler göra det, men med bättre mottagningssystem, flexiblare arbetsmarknad och färre rasistiska myter kommer hela samhället gynnas av det

Mest omtyckta inläggen

leogerden.blogg.se

Anna Kinberg Batra kommer inte rädda moderaterna - det är upp till medlemmarna

Moderaterna är inne i en av deras djupaste kriser på mycket länge. I flerta...

leogerden.blogg.se

SD:s nej till regnbågsflaggan är ett nej till att stå upp för HBTQ-personers rättigheter

Sverigedemokraterna i har i Västra Götalands regionstyrelsen valt att ta st...

leogerden.blogg.se

Ungdomar får betala priset för regeringens nonchalans

Regeringen har tagit beslut om att återaktivera värnplikten, ett tvångsbase...

leogerden.blogg.se

Låt Marwa stanna i Sverige

Sverige är ett rikt västland. Ett land med en stark välfärdsstat, rika medb...

Blogg

Partiledardebatten är ett bevis på varför ungdomar har för lite inflytande

 

Under gårdagens debatt debatterade tyvärr inte skolan speciellt mycket under ämnet skolan. Istället debatterades vinster i välfärden. Istället för att prata om vad som är viktigt för eleverna diskuterades vi återigen vinstfrågan

Detta visar på skevheten i den svenska skoldebatten. Den domineras just nu av vinster i välfärden och emellanåt om vi ska gå på närhetsprincipen eller lottning. Om vi istället frågar de som faktiskt berörs, vilket är eleverna, är det inte dessa ämnen som är viktigast.

Då handlar det istället om elevinflytande, att få lära sig utifrån sina egna förutsättningar och den psykosociala och fysiska lärandemiljön. Jag går inte bara i skolan, jag åker också runt i landet och pratar med skolungdomar. Jag har aldrig hört en ungdom nämna stopp för vinster i välfärden som den viktigaste frågan för att förbättra skolan.

Det är dags att börja lyssna på eleverna istället för vänsterns domedagsargumentation om de fristående skolorna. Både personal och föräldrar på de fristående skolorna är nöjdare, eleverna visar bättre resultat, ingångslönerna är högre och de skapar en nyttig konkurrens gentemot de kommunala skolorna. 28 av landets 39 bästa skolor är fristående.

Istället för att titta på fakta och vad som blir bäst för eleverna, tänker regeringen utifrån en socialistisk moral om att det är fult att tjäna pengar. Marias skolföretag ska inte få ta ut vinst, men Anders byggbolag som byggde skolan eller Fredriks förlag som gav ut skolböckerna ska få det. Allt kommer från skattepengar, men i branscher där kvinnor är i majoritet ska vinster förbjudas.

Att debatten ser ut som den gör beror till stor del på att den domineras av vuxna som inte gått i skolan på flera decennier. Man borde inte bara lyssna på oss ungdomar i alla frågor. Vi borde också få vara med och debattera. Igår var det en partiledardebatt, men om vi hade släppt in barn och ungdomar i fler politiska sammanhang hade den antagligen sett annorlunda ut.

Ett problem är den höga rösträttsåldern. Den gör att politikerna inte behöver bry sig om att vinna ungdomarnas röster, eftersom alla grundskoleelever och de flesta gymnasieelever inte har rösträtt. Partierna anpassar sig efter sina målgrupper, vilket är alla medborgare över 18 år. Det gör att argumentationen istället anpassar sig efter vuxna som i många fall har andra ingångar i debatten.

Igår såg vi åtta partiledare debattera vinster i välfärden när ämnet var skola. Den nonchalans som framförallt vänstern visar mot oss elever är skrämmande. Till nästa debatt hoppas jag att våra frågor om elevinflytande, att få lära sig utifrån sina egna förutsättningar och den psykosociala och fysiska lärandemiljön får stå i större fokus.Det är dags att låta dem som faktiskt berörs ge sin kvalificerade och erfarenhetsmässigt grundade syn på frågan och sätta relevanta problemställningar i fokus.

Mest kommenterade inläggen

leogerden.blogg.se

Sverige har allvarligare problem än Philip Boströms taxiresa

SSU:s förbundsordförande Philip Boström åkte taxi mellan Sälen och Stockhol...

leogerden.blogg.se

Vi måste lära oss av 2016 för att 2017 ska bli ett bättre år

Hej! Jag har inte skrivit något på denna blogg på ett tag eftersom jag förs...

leogerden.blogg.se

LO:s kritik mot arbetskraftsinvandring är ett hot välfärdsstaten

I torsdags skrev högt uppsatta företrädare för LO, däribland ordförande Kar...

leogerden.blogg.se

Därför är jag PK

Ett av de vanligaste skällsorden inom svenska politik är att kalla någon ”P...