Opinionsblogg

Kvotering är förnedrande mot kvinnor

 

Regeringen har lagt fram ett förslag om att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Minst 40% ska vara kvinnor, annars väntar böter. Det här är bara ren socialism och hör inte hemma i en modern jämställdhetspolitik.

”Kompetens före kön” är ett vanligt begrepp som används av såväl vänster- som högerpolitiker. Jag håller med uttrycket till fullo. Kompetens ska vara det viktiga, men med kvotering kommer detta behöva sättas i andra hand och kön bli viktigare.

Jag är stolt jämställdist. Jag tror att individer är starkare än sitt kön och att anledningen till att män och kvinnor, flickor och pojkar, gör olika val är normer och det är just normer som vi ska bekämpa.

Jämställdhet för mig handlar om precis det. Att människor alltid ska ses som en individ och inte som sitt kön. Att du inte ska behandlas annorlunda beroende på vilket kön du har och att alla ska ha samma möjligheter i livet. Det är vad jag kallar en modern jämställdhetspolitik.

Istället för att kvotera behöver vi jobba med orsakerna till problemet. Vi måste bryta normer och strukturer för att få verklig jämställdhet.

Förslaget om kvotering som regeringen har lagt fram är direkt förnedrande och kvinnofientligt. De anser inte att kvinnor är kapabla att med sina egna kompetenser och kunskaper sitta i en bolagsstyrelse. Politiker behöver lägga sig i för att ”hjälpa” kvinnor.

Kvotering leder möjligen till en bättre statistik, men inte till jämställdhet i verkligheten. Kvinnor och män ska bli invalda för sin kompetens – inte för sitt kön. 

Kommentarer

Kommentera