Opinionsblogg

Skrota sexköpslagen - sexarbetarna förtjänar trygghet

 

Sexköpslagen är en av de lagar i Sverige som får absolut värst konsekvenser för människor i deras vardag. Sexarbetare tvingas ut på en illegal marknad istället för att kunna utöva sitt yrke under trygga förhållanden.

Det som har styrt debatten om sexköpslagen är inte hur vi bäst skyddar människor från att fara illa. Debatten har styrts av moralister som tycker att det är fel med sexköp. Oavsett om en själv vill jobba inom yrket eller inte, bör deras rättigheter värnas som precis vilken annan yrkesgrupp som helst. Bara för att du själv inte kan tänka dig att jobba med det, behöver inte andra lida för det.

Idag tvingas sexarbetare ut på den illegala marknaden på gatan. Sexarbetare utgörs av både män och kvinnor. Våld är vanligt och det är inga trygga miljöer att vistas i, speciellt inte för ungdomar.

Sexhandeln beskrivs som ett av världens äldsta yrken. Det kommer att finnas kvar, oavsett om vi vill det eller inte. Det handlar om att förbättra sexarbetarnas rättigheter, inte försämra dem.

Sexarbetare har inga riktiga rättigheter i samhället. De har inget fackförbund och deras trygghet på arbetsmarknaden är lika med noll. Jag förespråkar inte LO eller deras allt för stora inflytande över svensk politik eller arbetsmarknad. Men om det är någon grupp i samhället som behöver en facklig organisation så är det sexarbetarna.

Jag ser ingen skillnad på exempelvis hantverkare eller sexarbetare. Att människor frivilligt vill utföra en tjänst för att sedan få betalt för det anser jag är fullt rimligt. Om det sedan handlar om att bygga ut vardagsrummet eller sex har jag inget att göra med. Om alla inblandade parter är med på det har jag inget problem med det.

Men sedan finns det situationer där alla parter inte är med på det. Människohandel, även kallat trafficking, är alltför vanligt. Första steget för att hjälpa dessa människor är att ta bort det sociala stigmat och låta dem komma ut ur mörkret. Att förbjuda deras verksamhet är verkligen inte rätt väg att gå. Människohandel kommer inte minska för det. Vården måste vara mer tillgänglig och öppen. Alla ungdomar ska veta var de ska vända sig om de behöver hjälp

Ett bra exempel som ofta lyfts fram är Nya Zeeland där prostitution är lagligt. Där kan sexarbetare organisera sig lagligt, välja arbetsform och har mycket mer trygghet än i Sverige.  

Problemet är inte prostitution. Problemen är våld, utnyttjande och att människor inte vågar prata om det, vilket är en konsekvens av sexköpslagen.

Alla människor ska ha rätt tills in egen kropp och själv välja vad en vill göra med den, så långe en inte skadar någon annan. Den här principen följer jag i de flesta frågor, såväl denna.

Vi måste lämna dagens moralpolitik bakom oss. Det här handlar om riktiga människor. Människor som utsätts för våld och hot. Människor som inte kan söka hjälp, eftersom samhället målar upp dem som dumma och omoraliska. Vi måste hjälpa dessa människor och ge dem riktiga rättigheter och trygghet. Det är dags att skrota sexköpslagen.

Kommentarer

Kommentera