Opinionsblogg

Ungdomar får betala priset för regeringens nonchalans

 

 

 

Regeringen har tagit beslut om att återaktivera värnplikten, ett tvångsbaserat och ineffektivt system som hör hemma på förkrigstiden. Beslutet strider mot de frihetliga och demokratiska värderingar som bör bygga upp vårt samhälle.

En återaktiverad värnplikt skulle innebära att jag och väldigt många andra ungdomar kan behöva genomgå värnplikt. Vi skulle tvingas utbilda oss i att döda och riskera att dödas för staten. Det är en form av tvångsarbete. Staten ska vara till för folket, inte tvärtom.

Det kanske vanligaste argumentet som jag fortfarande hör från värnpliktsförespråkare är att det gör ”Pojkar till män”. Det här argumentet är mycket märkligt på väldigt många plan. För det första är det inte statens roll att uppfostra oss till ett typ av ideal i statens ögon, vilket i detta fall verkar vara en maskulin man som kan hantera vapen. För det andra måste vi ställa oss frågan hur vi vill att våra ungdomar uppfostras. Värnplikten kommer innebära att ett antal ungdomar kommer, en del mot sin vilja, tas från sitt vanliga liv, istället för att ta sitt första jobb eller studera vid ett universitet. Jag tror att ungdomar ”uppfostras” bättre med utbildning och kunskap än att lära sig att döda andra individer mot sin vilja.

Värnplikt är dessutom väldigt ineffektivt och dyrt. OECD beräknar att Sveriges tillväxt skulle sjunka med 20 miljarder. Att ta ungdomar från jobb och utbildning är kostsamt. Dessutom har världen förändrats sedan värnplikten infördes för över 100 år sedan. Det inte längre armé n med flest soldater som per automatik är den starkaste. Vi bör snarare satsa på ett högteknologiskt försvar med avancerad teknik och att kunna skydda oss mot cyberattacker och falska propaganda. Värnplikten är föråldrad och hör hemma på förkrigstiden.

Men personalbristen är fortfarande ett faktum. Men vi har inte bara brist på soldater, utan också lärare, poliser och läkare. Ska vi tvinga alla ungdomar att utbilda sig till dessa yrken? Självklart inte. Jag vill inte att en omotiverad person som har tvingats in i sitt yrke ska undervisa våra elever, skydda medborgarna mot brottslighet eller ta hand om mig när jag blir sjuk. Vi själva vet bäst vilket yrke som passar oss och våra kompetenser bäst, inte staten.

Den här lösningen är väldigt unik för försvaret, men fortfarande lika märklig. Inom de andra yrkena försöker vi istället få in fler genom att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Soldat är det sjätte lägst betalda yrket i hela Sverige, med en genomsnittlig lön på 20 800 kr. Det är inte värdigt en person som har valt att ställa upp och sätta sitt liv på spel för att försvara Sverige. Soldater tjänar mindre än diskare och bärplockare. Sedan undrar regeringen varför så få väljer att utbilda sig till soldat. Här har ni svaret.

Regeringen ville att fler skulle genomföra GMU. ”Fler” ville inte. Då gör regeringen det olagligt att inte genomföra den. Logiken är oerhört märklig. Centerpartiet och övriga alliansen har lagt fram konstruktiva förslag för en ökad försvarsförmåga, men Stefan Löfven har avfärdat de alla och kallat det för "sifferbingo".

Jag vill inte bli tvingad att döda för staten. Det strider inte bara mot individens självbestämmande, utan också mot de frihetliga och demokratiska värderingar som vårt samhälle bör vila på. Regeringens nonchalans inför höjda försvarsanslag, höjda löner, NATO-medlemskap och alla anda förslag som vore mycket bättre för svensk säkerhet är oroande, och det är ungdomar som får betala priset.

Kommentarer

Kommentera